Звернення громадян

Свято-Микільська релігійна громада
Дата надходження звернення: 10 вересня 2013
Суть звернення:

Щодо звернення до СБУ щодо будівлі по вул.І.Мазепи,11

Хід виконання:
Відправлене депутатське звернення до СБУ
Результати розгляду (дата, короткий зміст отриманої відповіді): 30.09.13 отримана відповідь Т.в.о.Голови СБУ С.Черних.Згідно з вимогами ст.29 Закону України "Про звернення громадян" нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян.притягнення порушників до відповідальності.З урахуванням наведеного, Ваше депутатське звернення надівлсно для розгляду за належністю до ГПУ.04.10.13 отримана відповідь заступника Генерального прокурора України В.Білоуса.Наведені у зверненні доводи належать до компетенції прокуратури м.Києва,який на підставі статей 6і 13 Закону України "Про прокуратуру" доручено йог розгляд, а тайож інформування Вас та ініціатора звернення про результату у передбачений законом строк.
Рішення щодо подальших дій: Тримати на контролі

Фото

Закон про люстрацію у присутності журналістів, авторів закону і міністра юстиції підписав голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
Підписавши, закликав зробити негайно те саме і Президента, щоб розпочати люстраційну процедуру.