news-details
Ekonomija

Eurofond: Solana nije državna imovina, akcionari očekuju obeštećenje

-S obzirom da Opština Ulcinj kreće u preuzimanje privatne imovine – Solane „Bajo Sekulić“, akcionari očekuju obeštećenje i podsjećaju na postojeći stečaj, jer kao što povjerioci imaju pravo na zaštitu svojih interesa kroz stečajnu masu isto tako smatramo da i akcionari imaju pravo na zaštitu svojih interesa - istakao je predsjednik nadzornog Odbora Eurofonda  Nenad Štibilj.

-Opština Ulcinj donosi odluku o raspolaganju tuđom imovinom, a svi znamo da Solana nije državna imovina. Činjenicu da je Solana privatizovana Opština Ulcinj negira, te tako prećutno isleđuje i preispituje odluke države od prije dvije decenije.

Odluku o privatizaciji nisu pokrenuli fondovi, manjinski ili većinski akcionari, oni tada nisu ni postojali, već je proces privatizacije pokrenula država, izdajući akcije koje su morale imati svoju određenu vrijednost i pokriće, a svi znamo da je izdavanje akcija bez pokrića krivično djelo.