news-details
Ekonomija

Rekonstruisana zaštitna ograda ka plaži Mogren I

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je proteklog vikenda putem izabranog izvođača radova "Vučetić VIP" iz Bara, obavilo sanaciju oštećenih polja na zaštitnoj ogradi uz pješačku stazu ka plaži Mogren I u Budvi.

-Ograda je sanirana na dvije dionice - kod “Balerine” u dužini od 15 metara i pri samom kraju staze u dužin od 66 m. Na ostalim dionicama izvršena je sanacija i učvršivanje postojećih polja ograde (zamjena i farbanje). U sklopu ovog posla, zamijenjene su informativne table na ulazu i uređena ulazna kapija na početku staze. Ukupna vrijednost radova iznosila je 13.331,25 eura sa uračunatim PDV-om-navode u Morskom dobru.

*Fotografija: Morsko dobro

ad