news-details
Ekonomija

Ni milion eura niža cijena hotela “Vojvodina” nije privukla kupce na drugom tenderu

Izvor: Radio Jadran

Prodaja hotela “Vojvodina” u Igalu nije uspjela ni nakon drugog oglasa po milion eura nižoj cijeni, koju su ponudili vlasnici, Autonomna pokrajina Vojvodina i Privredna komora Vojvodine. Rok za podnošenje ponuda bio je 6. jul.

Zainteresovanih kupaca je bilo, međutim epidemija virusa uticala je na potencijalne kupce da, za sada, „odustanu“ od kupovine, saznaje Radio Jadran.

Vlasnici, nakon posljednjih parlamentarnih izbora u Srbiji, očekuju formiranje nove Vlade, nakon čega će donijeti odluku da li će odmaralište biti ponovo nuđeno na prodaju na trećem tenderu i pristupačnijoj cijeni, saznaje Radio Jadran.

Podsjetićemo da je prvi tender za prodaju odmarališta oglašen sredinom marta po cijeni od 4,7 miliona eura. Interesovanje za kupovinu iskazalo je tada 5 kupaca, međutim, smatrali su da je cijena nekretnina previsoka, s obzirom da su kompleksu potrebna ulaganja.

Autonomna pokrajina Vojvodina i Privredna komora Vojvodine zatim su sredinom juna oglasile drugi tender i za milion eura spustili cijenu, odnosno na 3,7 miliona.

Ponuđen je hotel površine 421 m2 u osnovi i poslovni prostor ugotiteljstva površine 365 m2 na katastarskoj parceli broj 927 KO Topla. Prodajom je obuhvaćeno i dvorište površine 110 m2, kao i zemljište pod objektom.

Na katastarskoj parceli 1013 KO Topla, prodavao se hotel spratnosti podrum+prizemlje+dva sprata i potkrovlje, površine u osnovi 930 m2. Takođe, i drugi hotel – trospratna zgrada površine u osnovi 1065 m2. Ova cjelina podrazumijeva i dvorište od 2.589 m2 i zemljište pod objektima.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača bila je visina ponuđene kupoprodajne cijene. Zaintersovani je trebalo da uplate i depozit – 10 odsto od početne prodajne cijene, no epidemija je stopirala prodaju ”Vojvodne” kao i mnogih drugih nekretnina.

Prodaja je oglašena sa teretom zabilježbe spora, koji se vodi pred Privrednim sudom Crne Gore po tužbi “Igaloprometa”, radi utvrđivanja prava suvlasništva nad hotelom, sa poslovno-ugostiteljskim prostorom i dvorištem. Postoji i opterećenje sa vremenski ograničenim pravom korišćenja 19 smještajnih jedinica hotela, u korist Ministarstva finansija Srbije, Poreske uprave i Regionalnog centra Novi Sad.

ad