news-details
Ekonomija

PAM CG oslobodio turističke objekte i lokale plaćanja naknada muzičkim autorima

Radi ublažavanja negativnih posljedica za turističku privredu prouzrokovanih virusom COVID 19, Prava autora muzike Crne Gore (PAM CG) je sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta), od 1. marta do 31. maja u cjelosti oslobodio obaveze plaćanja naknada muzičkim autorima.

Pored toga, PAM CG odobrava i dodatni popust od 30 odsto za jun, jul, avgust i septembar 2020. godine. On se odnosi samo na korisnike koji legalno koriste muziku, odnosno koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG.

-Pozivamo sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta), da zaključe ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG i ostvare benefite predviđene navedenim stimulativnim mjerama- poručuju iz PAM-a.

ad