news-details
Stav

Advokate niko ne pominje

U rubrici Stav prenosimo Otvoreno pismo javnosti advokata iz Bara Dragutina Durutovića, povodom situacije u kojoj su se zadesili crnogorski advokati nakon obustavljanja rada sudova

...........................................................................................................................

Otvoreno pismo za javnost

Obraćam se kao građanin, državljanin Crne Gore i kao advokat, a povodom aktuelne situacije u našoj zemlji izazvane pandemijom „kovida-19“ ili kako se svakodnevno naziva „korona virusa“. Naravno i naša zemlja je u ovim okolnostima zahvaćena i pogođena i uslijedio je niz mjera od strane vlade radi suzbijanja širenja „kovida-19“.

U tom pravcu preduzeto je niz mjera koje su neke direkno, a neke indirektno mnoge ljude ostavile bez posla, posebno u privatnom sektoru. Zaposleni u javnom sektoru i na budžetu, bez obzira na radni angažman primaju ili će primiti zarade, ali ovo moje obraćanje ima za cilj da ukaže na sve ljude koji su pogođeni ekonomski uvođenjem mjera vlde Crne Gore, odnosno NKT koje je ista osnovala.

Moj cilj nije ocjena mjera, bilo što što je usmjereno na bilo kakav sud prema tome, već isključivo apel javnosti i vlastma na niz kategorija privrednika, preduzetnika i drugih privatnika koji su oštećeni usled ove situacije. Istini za volju pominje se u javnosti i u krugovima vlade niz mjera koje će država učiniti kako bi potpuno ili djelimično smanjila štetu koju trpe gore navedene kategorije.

U svemu tom primjetio sam da niko, nijednom riječju ili pominjanjem u bilo kom kontekstu, nije pomenuo advokatsku djelatnost, koja se u nekom širem smislu kod razvrstavanja ubraja u preduzetnike, iako ima svoju posebnu tzv. „sui generis“ odliku. Dakle u društvu potpuno neopravdano vlada mišljenje da su advokati ljudi koji mnogo zarađuju, koji imaju novac, koji nisu i ne mogu biti pogođeni bilo kakvom krizom pa i ovom. To apsolutno nije tačno.

U situaciji u kojoj se nalazi Crna Gora, NKT i Vrhovni sud su donijeli odluke da sudovi rade u posebnom režimu, a kod takvog stanja stvari advokati su isključivo vezani za sud, pa kadanema rada sa strankama, odnosno punomoćnicima, nema ni posla ni naplate, tako da je nama praktično onemogućen rad. U situaciji postojanja notara, izvršitelja, advokati su isključivo vezani za rad suda i nešto malo za rad organa uprave, tako da je obustavljanjem održavanja ročišta i pretresa nama onemogućen rad.

Obratio sam se advokatskoj komori koja će vjerujem preduzeti neke mjere u ovom pravcu da se aktuelizuje naš položaj, ali ponavljam do sada društvo, javnost i vlasti nas nisu pominjale,a jasno je da smo mjeram vlade pogođeni kao i svi ostali privatnici. Kod najave ublažavanja mjera na poslednjem mjestu je nastavak rada sudova tek 25. maja 2020. godine.