news-details
Ekonomija

Barska kompanija uređuje novi budvanski park

Na prostoru površine 8.000 kvadratnih metara na Slovenskoj obali u Budvi, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom preko izabranog izvođača, DOO “Đokić group” iz Bara privodi kraju uređenje nove parkovske površine vrijedno 300.000 eura.   

Sa tog prostora su krajem 2019. uklonjene otvorene diskoteke i objekti brze hrane, a radnici barske kompanije sada sade drveće i više stotina mediteranskih sorti biljaka.

-Prateći sve uslove sredine i postojeće stanje, za ozelenjavanje ovog lokaliteta koriste se vrste koje su autohtone za ovaj predio Crne Gore, a cilj je da se vegetacija prikaže kao jedan od gradivnih elemenata predione kompozicije. Na lokalitetu će biti zasađeno preko 400 mediteranskih sorti, od čega 35 stabala primorskog bora visine 3,5 metara, oleandri, magnolije...-saopšteno je danas iz Morskog dobra. 

Ovo Javno preduzeće je od kraja aprila na lokaciji obavilo niveliranje terena, sprovelo podzemne elektro-instalacije, a trasirane su i pješačke staze do plaže i oivičena zelena ostrva.

-Do kraja mjeseca očekujemo postavljanje parkovskog mobilijara, kandelabera, novog pješačkog mosta preko Savičića potoka, obilježavanje “pet friendly” parkovske površine i postavljanje dječijeg igrališta-zaključili su iz Morskog dobra.

ad