news-details
Ekonomija

Na Adi nova plaža površine 30.000 kvadratnih metara

Izvor: Dnevne novine

Uprava za vode zatražila je na prošloj sjednici od Vlade 300.000 eura i produženje roka do kraja godine, da bi okončala radove na desnom rukavcu rijeke Bojane, ugrožene nakon ekološke katastrofe prozrokovane zatvaranjem rukavca prije tri godine.

Produženje junskog roka za završenje radova pravdano je epidemijom koronavirusa, a rezultati koji su do sada postignuti opravdavaju uložena i zatražena sredstva.